Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

Kişiler Verileriniz Koruma Altında!

Değerli üyelerimiz ve ziyaretçilerimiz;

Özel hayatınızın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz.

Bu nedenle, temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla yürürlükte olan kanun* kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

 

Genel Kanun Kapsamı
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda T. Askı Burada “Veri Sorumlusu” sıfatıyla anılıyoruz. Kanun kapsamında, veri işleme, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla kişisel verilerinizi elde etmemiz, kaydetmemiz, saklamamız, güncellememiz, sınıflandırmamız gereken veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

 

Kişisel Verilerinizi Neden ve Ne İçin Kullanıyoruz? **
- Askı Burada sistemi başta olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanmak,
- Yaptığınız işlemlerde bilgilerinizi tespit edebilmek için kimlik, adres ve gerekli diğer bilgilerinizi kaydetmek,
- İhtiyaçlarınız doğrultusunda talep ettiğiniz ürün ve hizmetlerimizi sunmak,
- Sizinle paylaşmamız gereken önemli bilgileri iletişim bilgileriniz üzerinden iletmek,
- İzniniz olması durumunda, mevzuat kapsamında yer alan ve Askı Burada'ya üye olma amacınız dışında kalan ürün ile hizmetlerimizin sunulmasında kullanmak, size özel ürün/hizmet/teklif faaliyetlerini planlamak ve hayata geçirmek, ürün, hizmet, çalışma modeli teklifleri gerçekleştirmek, profilleme, müşteri ilişkileri yönetimi, istatistiki çalışmalar, Banka hizmet sunma modellerinin dizaynını gerçekleştirme, pazar araştırması yapmak.
- Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerimizi planlamak, denetlemek ve hayata geçirmek,
- İdari, hukuki yükümlüklerimizi ve sizinle imzaladığımız sözleşmelerimizin gereğini yerine getirmektir.
 

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?
Kişisel hiçbir verinizi üçüncü şahıslarla paylaşmıyoruz (Üye işyeri iletşim bilgleri hariç).
 
Kişisel Verilerinize Nerelerden Ulaşabiliriz?
Kişisel verilerinize sadece üyelik formlarında vermiş olduğunuz bilgilerinizden ulaşabiliriz...