ASKI BURADA ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

ASKI BURADA ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar
a) www.askiburada.com.tr internet sitesi olarak faaliyetlerini yürüten Cumhuriyet Mh. 1654 Sk. Mersin Apt. No:2/3 Yenişehir MERSİN adresinde mukim DRAGONS E-TİCARET İLERİ TEKNOLOJİ REKLAM MED. TIB. MALZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (Bu sözleşmede “Askı Burada” olarak anılacaktır).
b) Askı Burada İnternet Sitesi’ne üye olan işletme (Bu sözleşmede “Üye” olarak anılacaktır.)
ÜYE:………………………………………………………………………………………………………
2. Sözleşmenin Konusu
www.askiburada.com.tr adresi üzerinden faaliyet gösteren “Askı Burada Sistemi”, Yardımseverlerin, Kaymakamlıklar, Belediyeler ve Sosyal Yardım Bakanlıklarından yardım aldığı, yönetici tarafından tespit edilmiş ve bu nedenle kendisine kart verilmiş olan sisteme kayıtlı ihtiyaç sahiplerine, sisteme kayıtlı üye işyerleri kanalıyla yardımda bulunmaları ve bu yardımların hem yardımseverler hem de yönetici tarafından denetlenmesi prensibiyle işleyen bir sistemdir. Bu sözleşmenin konusu ise, DRAGONS E-TİCARET LTD. ŞTİ’nın sahip olduğu Askı Burada İnternet Sitesi’ne üye olan işletmelerin üyelik şartlarının belirlenmesidir.
3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
3.1. Üyenin Hak ve Yükümlülükleri
3.1.a. Üye, kendisine verilmiş olan cihaz ve kart üzerinden askıya ürün bırakmak isteyen yardımseverden askıya bırakmak istediği ürünün bedelini almak ve sistemin kart verdiği ihtiyaç sahibinin talebi halinde, askıda ürünü ücretsiz olarak ihtiyaç sahibine vermekle yükümlüdür. 
3.1.b. Üye, ……….. tarafından belirlenmiş olan üyelik ücretini her ay düzenli olarak …………….’ye ödemekle yükümlüdür. Üyelik ücretinin geciktirilmesi, sözleşmenin fesih nedenidir. 
3.1.c. Üye, askı burada sistemine yardımda bulunmak için kendisine başvuran yardımsevere yardımcı olmak, yardımsevere sistem hakkında aydınlatmak ve gerekli bilgileri vermekle yükümlüdür. 
3.1.d. Üye, ……….. tarafından kendisine teslim edilmiş olan askı burada cihazını, yardımseverlerin kolaylıkla görebileceği, işletmenin görünür bir yerinde bulundurmakla yükümlüdür.
3.1.e. Üye, işletmesine ait konum, adres ve diğer işletme bilgilerin Askı Burada internet sitesinde yayınlanmasını önceden kabul etmektedir. 
3.1.f. Üye, 1 ay öncesinden yazılı olarak bildirmek kaydıyla, üyelikten ayrılabilir. Üye, ayrılma durumunda, 7 gün içerisinde kendisine teslim edilen cihazı ve sistemde kendi üzerinde görünen ve yardımseverler tarafından askıya bırakılmış ürünü veya maddi karşılığını ……………’ya iade etmek zorundadır. 
3.1.g. Üye, sözleşmenin devamı süresince, bu sözleşmenin konusuyla aynı veya benzer faaliyette bulunan başka bir sisteme üye olamaz. Üye, bu hükme aykırı davranması halinde, 20 aidat tutarı kadar cezai şartı ………………’ya ödemekle yükümlüdür. 
3.1.h. Üye, üyelikte ayrılma ve sözleşmeyi feshetme durumunda, 6 ay süreyle bu sözleşmenin konusuna benzer bir faaliyette bulunan başka bir sisteme üye olamaz.  Üye, bu hükme aykırı davranması halinde, ayrılma tarihindeki 20 aidat tutarı kadar cezai şartı ………………’ya ödemekle yükümlüdür. 
4.1. …………..’nın Hak Ve Yükümlülükleri
4.1.a.  …………, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir,  üyelik sözleşmesine son vererek üyeye teslim edilmiş olan askı burada cihazını geri alabilir, üyeye ait bilgileri sistemden kaldırabilir. Üye işbu tasarrufu önceden kabul etmektedir.  Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm bildirim tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
4.1.b. ……………… aidat ücretini tek taraflı olarak belirler ve üyeye bildirir. Üyenin aidat ödeme sorumluluğu bildirim tarihinden itibaren başlar. 
oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
4.1.c. …………, sistemin gerektirdiği talep ve gereksinimlere göre, sistemin yapısını, işleyişini ve içeriğini dilediği zaman değiştirme yada sona erdirme hakkını saklı tutar.
5. Genel hükümler
5.1. Taraflar, …………’ya ait kayıtların tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287′ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
5.2. …………, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine göndereceği bilgilendirme ve bildirim maillerini gönderim tarihinde almış ve içeriğini öğrenmiş sayılacaktır.  
6. Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya ………… tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. ………… üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda veya sistemin gerektirdiği nedenlerden dolayı üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.
7. İhtilaflerin Halli
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde Mersin Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
8. Yürürlük
Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.
…………………………….. Üye
ÜYELİK ÜCRETİ: Aylık 60 TL
ÜYELİK SÜRESİ: 3 Aylık, 6 Aylık, 1 Yıllık.
ÜYE İŞYERİ ADI:
ÜYE İŞYERİ YETKİLİ ADI SOYADI:
ÜYE İŞYERİ YETKİLİ MAİL ADRESİ:
ÜYE İŞYERİ ADRESİ:
ÜYE İŞYERİ TELEFONU:
ÜYE İŞYERİ VERGİ DAİRESİ:
ÜYE İŞYERİ VERGİ NUMARASI:
ÜYE İŞYERİ IBAN NUMARASI:
ÜYE İŞYERİ AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATLERİ:
ASKIDA SUNULACAK ÜRÜN ADI VE FİYATI: 
 
.